Sambodhi Academy News

news about Award_1667802821_.jpeg
दैनिक लोकमत | 2022-11-02
समाजभूषण मा. भीमराव हत्तीअंबीरे यांना स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण क्षेत्रात लक्षणीय योगदान दिल्याबद्दल पुरस्कार जाहीर झाल्याबाबतची बातमी.

समाजभूषण मा. भीमराव हत्तीअंबीरे यांना स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण क्षेत्रात लक्षणीय योगदान दिल्याबद्दल पुरस्कार जाहीर झाल्याबाबतची बातमी.

news about award_1667802919_.jpeg
दैनिक मराठवाडा साठी | 2022-11-03
समाजभूषण मा. भीमराव हत्तीअंबीरे यांना स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण क्षेत्रात लक्षणीय योगदान दिल्याबद्दल पुरस्कार जाहीर झाल्याबाबतची बातमी.

समाजभूषण मा. भीमराव हत्तीअंबीरे यांना स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण क्षेत्रात लक्षणीय योगदान दिल्याबद्दल पुरस्कार जाहीर झाल्याबाबतची बातमी.

news about award_1667803056_.jpeg
दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स | 2022-11-02
समाजभूषण मा. भीमराव हत्तीअंबीरे यांना स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण क्षेत्रात लक्षणीय योगदान दिल्याबद्दल पुरस्कार जाहीर झाल्याबाबतची बातमी.

समाजभूषण मा. भीमराव हत्तीअंबीरे यांना स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण क्षेत्रात लक्षणीय योगदान दिल्याबद्दल पुरस्कार जाहीर झाल्याबाबतची बातमी.

Recent News